forex trading logo

Bs-Pojazdy jest przeznaczony do eksploatacji w jednostkach budżetowych urządów miast i gmin, w celu prowadzenia ewidencji pojazdów dla potrzeb wymiaru podatku oraz prowadzenia księgowości podatkowej. Ponadto program umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy skutków finansowych ubniżania lokalnych stawek podatku.


BS-ADMIN Administrator grupy programów finansowych

Bs-Admin nadzoruje poprawność pracy oraz dostęp do poszczególnych funkcji w środowisku programów finansowych (Bs-Fk, Bs-Kasa, Bs-Analizy, itp.). Obsługuje m.in. czynności związane z uprawnieniami użytkowników, księgą główną oraz z księgami pomocniczymi, operacjami na kontach księgowych, procedurami dekretacji automatycznej w module kasa, w module Fk, w module magazyn, w module sprzedaż oraz edycji słowników dla wszystkich programów BS-SOFT. Możliwość analizowania logów administratora i poszczególnych operatorów.

 

Księga

- zakładanie nowej księgi, parametry księgi: nazwa księgi, dane użytkownika, data BO i BZ

- specyfikacja dostępu poszczególnych operatorów do każdej księgi

- nowy rok obrachunkowy: tworzenie nowego okresu obrachunkowego, przepisanie/aktualizacja kont, bilans otwarcia na rozrachunkach, aktualizacja BO

- tworzenie procedur opcjonalnych blokad: dat, operacji, dokumentów.  

Użytkownicy

Nadawanie uprawnień innym użytkownikom: lista dozwolonych operacji, wykaz dostępu do dokumentów, rejestrów, kont, definicja jednostek miary.

Sporządzanie operacji na kontach: przekształcenia grup kont, edycja projektu zakładowego planu kont - włącznie z dodatkowymi funkcjami takimi jak: opcjonalne obcojęzyczne nazwy kont, rozrachunki zagraniczne, itp.

Definicje słowników

Słowniki są przedmiotem ustalanym przez Administratora.

Przykładowe rodzaje słowników: rodzaje dokumentów, grup kont rozrachunków dostawców i odbiorców, rodzaje form zapłaty, definicje rejestrów dostaw i nabyć, stawki VAT, moje banki, cechy operacji np. do Cash Flow, dodatkowe opcjonalne jednostki miary.

Dekrety operacji księgowych

Definiowane procedur dekretacji automatycznej, a w szczególności: otwarcie operacji dekretów automatycznych kasy (lub kas) oraz definicje szablonów dekretów operacji kasowych dla programu Bs-Kasa, otwarcie operacji dekretów automatycznych sprzedaży, otwarcie operacji dekretów automatycznych dokumentów magazynowych, otwarcie operacji dekretów automatycznych dokumentów nabycia (dawniej zakupu) zagranicznych SAD.

Logi pracy

Możliwość analizowania logów administratora i poszczególnych operatorów. Analizowanie prób logowania nieuprawnionych użytkowników.

Aktualizacje wersji baz danych

możliwe

Obsługa wyjątków

możliwa

 

 

 
projekt i realizacja: machowiak.eu