forex trading logo

Bs-Pojazdy jest przeznaczony do eksploatacji w jednostkach budżetowych urządów miast i gmin, w celu prowadzenia ewidencji pojazdów dla potrzeb wymiaru podatku oraz prowadzenia księgowości podatkowej. Ponadto program umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy skutków finansowych ubniżania lokalnych stawek podatku.


BS-POJAZDY Ewidencja pojazdów, wymiar podatku, księgowość podatkowa

Program finansowy BS-POJAZDYy jest przeznaczony do eksploatacji w jednostkach budżetowych urząd miast i gminy, w celu prowadzenia ewidencji pojazdów dla potrzeb wymiaru podatku oraz prowadzenia księgowości podatkowej.


Funkcje jakie posiada program finansowy BS-POJAZDY to: ewidencja podatników, wymiar do przypisu, korekty przypisów, wydruk przypisów, edycja odpisów, wydruk odpisów, wydruk łączny: przypisy i odpisy, sporządzanie tytułu Wykonawczego TYT1, rejestracja zapłat, zestawienie wpłat za dany okres: zaległości, wpłaty bieżące, upomnienia, odsetki, edycja słownika stawek podatku.

 

Dostępne wydruki w programie: miesięczne zestawienie wpłat oraz narastające zestawienie wpłat  oraz wydruk skutków obniżenia stawek z podziałem na podatników, miesięcy.

 

 
projekt i realizacja: machowiak.eu