forex trading logo

Bs-Pojazdy jest przeznaczony do eksploatacji w jednostkach budżetowych urządów miast i gmin, w celu prowadzenia ewidencji pojazdów dla potrzeb wymiaru podatku oraz prowadzenia księgowości podatkowej. Ponadto program umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy skutków finansowych ubniżania lokalnych stawek podatku.


BS-ŚRODKI TRWAŁE Ewidencja środków trwałych

W programie finansowym BS-ŚRODKI TRWAŁE istnieje możliwość tworzenia oraz edycji kartoteki, jak również: automatycznego naliczania umorzeń i tworzenia nowego roku obrachunkowego, możliwość wycofania naliczenia, stworzenia korekty w ewidencji. W aplikacji BS-ST użytkownik ma do dyspozycji dokumenty: przyjęcia OT, przekazania-przejęcia PT, zmiany miejsca użytkowania MT, zwiększenia/zmniejszenia wartości lub umorzenia ZW oraz likwidacji LT.

Raporty/wydruki: a) zestawienia miesięczne:

- według podziału na grupy KRŚT

- według podziału na miejsca użytkowania

- według podziału na miejsca użytkowania/grupy KRŚT

- według podziału na KRŚT/miejsca użytkowania b) zestawienia narastające:

- według grup KRŚT

- według miejsca użytkowania c) listy:

- ST zamortyzowanych w bieżącym roku obrachunkowym

- wykaz do inwentury

- wykaz dokumentów 

 

Funkcje dodatkowe Ponadto w programie zawarto dziennik operacji i funkcje administratora: przydział uprawnień użytkowników, definicje okresu obrachunkowego, definicja BO, definicje numeracji dokumentów.


Funkcje główne

- edycja kartoteki,

- automatyczne naliczanie umorzeń,

- automatyczne tworzenie nowego roku obrachunkowego

- możliwość wycofania naliczenia

- możliwość stworzenia korekty w ewidencji

- możliwość dokonania naliczenia umorzenia

Dokumenty

możliwość stworzenia następujących dokumentów:

- przyjęcia OT
- przekazania-przejęcia PT
- zmiany miejsca użytkowania MT
- zwiększenia/zmniejszenia wartości lub umorzenia ZW
- likwidacji LT

Raporty/wydruki

a) zestawienia miesięczne:
- według podziału na grupy KRŚT
- według podziału na miejsca użytkowania
- według podziału na miejsca użytkowania/grupy KRŚT
- według podziału na KRŚT/miejsca użytkowania

b) zestawienia narastające:
- według grup KRŚT
- według miejsca użytkowania

c) listy:
- ST zamortyzowanych w bieżącym roku obrachunkowym
- wykaz do inwentury
- wykaz dokumentów

Funkcje dodatkowe

Ponadto w programie zawarto dziennik operacji i funkcje administratora: przydział uprawnień użytkowników, definicje okresu obrachunkowego, definicja BO, definicje numeracji dokumentów.

 
projekt i realizacja: machowiak.eu