forex trading logo

Bs-Pojazdy jest przeznaczony do eksploatacji w jednostkach budżetowych urządów miast i gmin, w celu prowadzenia ewidencji pojazdów dla potrzeb wymiaru podatku oraz prowadzenia księgowości podatkowej. Ponadto program umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy skutków finansowych ubniżania lokalnych stawek podatku.


BS-SPRZEDAŻ Ewidencja towarów i materiałów, wystawianie faktur

 Program finansowy BS-Sprzedaż umożliwia: edycję danych kontrahentów, nazwa1, nazwa2 i dane teleadresowe, wystawienie oraz rejestr faktur VAT, wystawienie oraz rejestr faktur korygujących VAT.

Funkcje

Program finansowy BS-Sprzedaż umożliwia:

- edycję danych kontrahentów, nazwa1, nazwa2 i dane teleadresowe,

- wystawienie oraz rejestr faktur VAT,

- wystawienie oraz rejestr faktur korygujących VAT.

Tryby sprzedaży: sprzedaż krajowa, wewnętrzna (reklama), wewnątrz unijna, eksport poza UE, Pro-Forma

Wydruki: faktury VAT, faktury korygujące, rejestr zakupów VAT, zestawienia sprzedaży za dowolny okres.

 
 
projekt i realizacja: machowiak.eu