forex trading logo

Bs-Pojazdy jest przeznaczony do eksploatacji w jednostkach budżetowych urządów miast i gmin, w celu prowadzenia ewidencji pojazdów dla potrzeb wymiaru podatku oraz prowadzenia księgowości podatkowej. Ponadto program umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy skutków finansowych ubniżania lokalnych stawek podatku.


BS-MAGAZYN Ewidencja obrotów magazynowych

Informujemy, że od maja 2008 dostępna jest nowa wersja programu finansowego BS-MAGAZYN - ewidencja obrotów magazynowych. W wersji tej zmieniono między innymi następujące funkcje.

- udoskonalenie funkcji FIRST IN - FIRST OUT (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) dla rozchodów,- dodano funkcję dekretacji dokumentów rozchodu, dotychczas dekretacja do programu finansowego BS-FK była zbiorcza, obecnie eksportowany jest każdy z dokumentów oddzielnie,- przyśpieszono wykonywanie funkcji drukowania zestawienia obrotów dokumentów magazynowych,- poszerzono funkcje uprawnień użytkowników.

 
projekt i realizacja: machowiak.eu