forex trading logo

Bs-Pojazdy jest przeznaczony do eksploatacji w jednostkach budżetowych urządów miast i gmin, w celu prowadzenia ewidencji pojazdów dla potrzeb wymiaru podatku oraz prowadzenia księgowości podatkowej. Ponadto program umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy skutków finansowych ubniżania lokalnych stawek podatku.


BS-KASA Operacje kasowe

Program finansowy Bs-Kasa przewidziany jest do wystawiania dokumentów kasowych, przyjęcia i wydania gotówki z kasy. Program realizuje tylko te dokumenty, które zostały zdefiniowane w BS-ADMIN F. Definicja taka polega na nadaniu nazwy operacji kasowej, rodzaju operacji KP lub KW oraz zaprojektowaniu szablonu każdej z operacji.

Funkcje

Program finansowy Bs-Kasa przewidziany jest do wystawiania dokumentów kasowych, przyjęcia i wydania gotówki z kasy. Program realizuje tylko te dokumenty, które zostały zdefiniowane w BS-ADMIN F. Definicja taka polega na nadaniu nazwy operacji kasowej, rodzaju operacji KP lub KW oraz zaprojektowaniu szablonu każdej z operacji.

Kontrahenci

W przypadku operacji z kontrahentami, dla zapłat należy wskazać, za jaką lub, za jakie faktury zapłata jest dokonywana - dostęp do tych faktur realizowany jest automatycznie.

Szablony

Definiowanie szablonów operacji kasowych pozwala na zapis do rejestrów zakupu i sprzedaży VAT; predefiniowanie pozycji kosztowych czy automatyczną lokalizacją konta księgowego poprzez nazwę konta.

Dokumenty

Kp, Kw,Rejestr Kasowy. Automatyczne księgowanie do BS-FK.

 
projekt i realizacja: machowiak.eu