forex trading logo

Bs-Pojazdy jest przeznaczony do eksploatacji w jednostkach budżetowych urządów miast i gmin, w celu prowadzenia ewidencji pojazdów dla potrzeb wymiaru podatku oraz prowadzenia księgowości podatkowej. Ponadto program umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy skutków finansowych ubniżania lokalnych stawek podatku.


BS-PŁACE Rachuba płac

Program kadrowo-płacowy umożliwia naliczenia płac, rozliczenia z ZUS i US oraz utworzenie wielu analiz. Występuje również możliwość definiowanie wielu wzorców naliczania płac: miesięczna lista płac, wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki ZUS, wypłaty dodatkowe, umowy zlecenia, premie jubileuszowe itp. Ponadto program zawiera eksport danych do ZUS programem Płatnik RCA, RZA, RSA oraz automatyczne księgowanie dla BS-FK. 

Funkcje podstawowa

Naliczenia płac, rozliczenia z ZUS i US, analizy,

definiowanie wielu wzorców naliczania płac:

- miesięczna lista płac

- wynagrodzenie za czas choroby (do 32 dni)

- zasiłki ZUS

- wypłaty dodatkowe

- umowy-zlecenia dla pracowników

- umowy-zlecenia dla zewnętrznych

- premie jubileuszowe

- ryczałty, itp

Funkcje dodatkowe

- wzorce naliczeń wynagrodzeń

- test wzorców naliczania wynagrodzeń

- zestawienie wzorców

- możliwość edycji danych pracownika

- eksport danych do ZUS programem Płatnik RCA, RZA, RSA

- automatyczne księgowanie dla BS-FK

- projektowanie analiz, w tym zbiorówek i zestawień

- generowanie plików do przelewów wynagrodzeń we współpracy z różnymi programami bankowymi.

Wydruki

- listy płac, wiele trybów wydruku
- kartoteki wynagrodzeń, wiele trybów wydruku

- kartoteki definiowane przez użytkownika
- zaświadczenia o zarobkach
- automatyczne tworzenie dokumentów : 4R, 8R, 11, 40, Z-17.

Administrator

W programie zawarty jest wewnętrzny moduł administratora: realizujący podstawowe funkcje dla użytkowników i ich uprawnień, edycję słowników, formularze wydruków.

 
projekt i realizacja: machowiak.eu