forex trading logo

Bs-Pojazdy jest przeznaczony do eksploatacji w jednostkach budżetowych urządów miast i gmin, w celu prowadzenia ewidencji pojazdów dla potrzeb wymiaru podatku oraz prowadzenia księgowości podatkowej. Ponadto program umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy skutków finansowych ubniżania lokalnych stawek podatku.


BS-KADRY Ewidencja pracowników

Program kadrowo-płacowy prowadzi ewidencję pracowników potrzebnych do rozliczeń z ZUS-em oraz do naliczenia płac (współpraca z Bs-Płace). Program posiada ewidencje umów o pracę wraz ze wszystkimi zmianami, czasu pracy i przerw w pracy.


Funkcja podstawowa

Program kadrowo-płacowy prowadzi ewidencję pracowników potrzebnych do rozliczeń z ZUS-em oraz do naliczenia płac (współpraca z Bs-Płace). Program posiada ewidencje umów o pracę wraz ze wszystkimi zmianami, czasu pracy i przerw w pracy.

Edycja danych

Edycja danych pracownika w 7 grupach:

- dane zawodowe

- wykształcenie

- dowód osobisty

- dane ZUS

- nieobecności

- dane płacowe

- fotografia

Wydruki

- listy pracowników,

- kartoteka - wiele formularzy

- raporty o stanie nieobecności: karta indywidualna, karta zbiorowa, karta grupowa, karta roczna pracownika

- umowy: czas próbny, czas nieokreślony, wykonania określonej pracy, czas określony
- rozwiązywanie umów

- zmiana treści umowy

- analiza wygasłych umów

- zestawienie umów

- poszukiwanie pracownika według posiadanych danych

- "pomocnik" do sporządzania sprawozdań GUS

Administrator

W programie zawarty jest wewnętrzny moduł administratora: realizujący podstawowe funkcje dla użytkowników i ich uprawnień, edycję słowników, formularze wydruków.

 
 
projekt i realizacja: machowiak.eu