forex trading logo

Bs-Pojazdy jest przeznaczony do eksploatacji w jednostkach budżetowych urządów miast i gmin, w celu prowadzenia ewidencji pojazdów dla potrzeb wymiaru podatku oraz prowadzenia księgowości podatkowej. Ponadto program umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy skutków finansowych ubniżania lokalnych stawek podatku.


BS-ANALIZY Sporządzanie analiz finansowych

   Analizy

   Program finansowy umożliwia definiowanie przez użytkownika dowolnych projektów analiz finansowych. Każdy projekt w układzie dwu-poziomowym zawiera: składową, konto-maska.

   Układ analiz

   - do wyboru dane: BO, obroty miesiąca, obroty od BO, salda, obroty narastające od początku roku, tak/nie

   - zerowe obroty wybranego miesiąca uwzględniane lub nieuwzględniane

   - salda wszystkie lub tylko niezerowe

   - za danych miesiąc lub dowolny okres

   - zestawienie obrotów dla wszystkich miesięcy na jednym formularzu

   - istnieje też możliwość wizualizacji analiz w postaci graficznej.

    

 
projekt i realizacja: machowiak.eu