forex trading logo

Bs-Pojazdy jest przeznaczony do eksploatacji w jednostkach budżetowych urządów miast i gmin, w celu prowadzenia ewidencji pojazdów dla potrzeb wymiaru podatku oraz prowadzenia księgowości podatkowej. Ponadto program umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy skutków finansowych ubniżania lokalnych stawek podatku.


BS-CASH FLOW Sporządzanie przepływów środków pieniężnych

Projektowanie i sporządzanie przepływów pieniężnych

Możliwość wygenerowania projektu przepływów pieniężnych oraz edycji poszczególnych pozycji na podstawie informacji pochodzących z sprawozdań księgowych takich jak bilans i rachunek wyników dostępnych odpowiednio w programach Bs-Bilans i Bs-Wynik oraz szczegółowych danych pochodzących z programu Bs-Fk; takich jak kwoty z poszczególnych kont, sald i obrotów. Występuje również możliwość stworzenia tabel zawierających dane zewnętrzne niezwiązane z powyższymi programami i sprawozdaniami, którymi można zarządzać i dowolnie konfigurować.

Występuje również możliwość zapamiętania i wykorzystania informacji ze sprawozdań finansowych z programów finansowych Bs-Bilans, Bs-Wynik z poszczególnych okresów w trakcie projektowania przepływów pieniężnych.

 
projekt i realizacja: machowiak.eu