forex trading logo

Bs-Pojazdy jest przeznaczony do eksploatacji w jednostkach budżetowych urządów miast i gmin, w celu prowadzenia ewidencji pojazdów dla potrzeb wymiaru podatku oraz prowadzenia księgowości podatkowej. Ponadto program umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy skutków finansowych ubniżania lokalnych stawek podatku.


BS-WYNIK Sporządzanie rachunku zysków i strat

Program finansowy pozwala na projektowanie i sporządzanie rachunku zysków i strat o różnym stopniu szczegółowości. Dostępne są szablony wzorów rachunku wyników w układzie kalkulacyjnym, porównawczym w dwóch językach polskim i angielskim. Możliwe jest też tworzenie własnych szablonów rachunku wyniku.

 

Projekty

możliwość zrealizowania projektu o różnym stopniu szczegółowości

Szablony

Dostępne są szablony wzorów rachunku wyników w układzie kalkulacyjnym, porównawczym w dwóch językach polskim i angielskim.

Możliwe jest też tworzenie własnych szablonów rachunku wyniku.

Wydruki

- Wydruk projektu i rachunku wyniku w wielu rodzajach formularzy. Istnieje możliwość eksportu rachunku wyniku do Ms-Excel.

- Wprowadzony został mechanizm zapamiętania każdego z wydruków umożliwiający ponowny jego wydruk w postaci pierwotnej.

Korekty

Istnieje również mechanizm wprowadzania korekt do wyniku i jego późniejszego odwoływania

 
projekt i realizacja: machowiak.eu