forex trading logo

Bs-Pojazdy jest przeznaczony do eksploatacji w jednostkach budżetowych urządów miast i gmin, w celu prowadzenia ewidencji pojazdów dla potrzeb wymiaru podatku oraz prowadzenia księgowości podatkowej. Ponadto program umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy skutków finansowych ubniżania lokalnych stawek podatku.


BS-BILANS Sporządzanie bilansu

Program finansowy umożliwia stworzenie oraz wykorzystanie dostępnych w module szablonów wzorów bilansu wraz z wydrukiem samego projektu i gotowego zestawienia aktywów i pasywów. Został również wprowadzony mechanizm zapamiętywania każdego z wydruków, co umożliwia ponowny jego wydruk w postaci pierwotnej.


Projekty

O różnym stopniu szczegółowości.

Szablony

Dostępne są szablony wzorów bilansu, ale możliwe jest tworzenie własnych szablonów.

Wydruki

- wydruk projektu i bilansu w dwóch układach: tylko aktywa, tylko pasywa. Istnieje możliwość eksportu bilansu do Ms-Excel.

- wprowadzony został mechanizm zapamiętywania każdego z wydruków, co umożliwia ponowny jego wydruk w postaci pierwotnej.

Korekty

Istnieje również mechanizm wprowadzania korekt do bilansu i jego

 
projekt i realizacja: machowiak.eu