forex trading logo

Bs-Pojazdy jest przeznaczony do eksploatacji w jednostkach budżetowych urządów miast i gmin, w celu prowadzenia ewidencji pojazdów dla potrzeb wymiaru podatku oraz prowadzenia księgowości podatkowej. Ponadto program umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy skutków finansowych ubniżania lokalnych stawek podatku.


BS-BUDŻET Klasyfikacja budżetowa
Program finansowo-księgowy Bs-Budżet (wraz z Bs-Fk) jest przeznaczony do eksploatacji w zakładach i jednostkach budżetowych, w celu sporządzenia własnej klasyfikacji budżetowej zawierającej opcjonalnie podparagrafy w dowolnym układzie. W programie zawarty jest aktualny słownik działów, rozdziałów i paragrafów zarówno dla strony dochodów i wydatków. Słownik ten może być przedmiotem edycji przez użytkownika. 
 

Opis

Program Bs-Budżet (wraz z Bs-Fk) jest przeznaczony do eksploatacji w zakładach i jednostkach budżetowych, w celu sporządzenia własnej klasyfikacji budżetowej zawierającej opcjonalnie podparagrafy w dowolnym układzie. W programie zawarty jest aktualny słownik działów, rozdziałów i paragrafów zarówno dla strony dochodów i wydatków. Słownik ten może być przedmiotem edycji przez użytkownika.

Funkcje

- opracowanie odrębnych planów: wydatków i dochodów oraz zmian.

 Każdy plan lub jego zmiana może być sporządzona w wielu wersjach,

- automatyczne generowanie kont w programie Bs-Fk na podstawie

 zatwierdzonej klasyfikacji budżetowej,

- sporządzanie analiz wykonania planu (wydatków, dochodów,

 zaangażowania, itp.),

- wydruk kart (wydatków, dochodów, itp.),

- sporządzanie sprawozdań Rb-27, Rb-28. 
projekt i realizacja: machowiak.eu