forex trading logo

Bs-Pojazdy jest przeznaczony do eksploatacji w jednostkach budżetowych urządów miast i gmin, w celu prowadzenia ewidencji pojazdów dla potrzeb wymiaru podatku oraz prowadzenia księgowości podatkowej. Ponadto program umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy skutków finansowych ubniżania lokalnych stawek podatku.


BS-FK Ewidencja finansowo-księgowa

Program finansowo-księgowy posiada funkcje zgodne z polskimi przepisami i zasadami rachunkowości. Aplikacja pozwala na prowadzenie ksiąg dla kilku podmiotów gospodarczych wraz z możliwością wydzielenia wielu grup dostawców i odbiorców. Rozliczenia z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi są szeroko rozbudowane np. o takie funkcje jak: potwierdzenia sald, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe czy struktura wiekowa zobowiązań i należności. Ponadto dla rozrachunków zagranicznych istnieje możliwość tworzenia automatycznej dekretacji różnic kursowych oraz jej analiza (comiesięczna oraz roczna). W rejestrze zakupów i sprzedaży VAT istnieją szczegółowe analizy-wydruki umożliwiające rozliczenie podatku VAT według: okresów rozliczenia, klasyfikacji zakupów, powiązań z innymi dokumentami księgowymi. Program posiada również rozbudowany mechanizm automatycznych dekretacji i automatycznego księgowania dokumentów pochodzących ze stanowisk.

 

Plan kont

- możliwość wydzielenia wielu grup wśród dostawców i odbiorców,

- konta kosztowe zespołu 4 i 5, zwłaszcza w przypadku rozbudowanej wielopoziomowej hierarchii organizacyjnej lub specyfiki technologicznej (np: zakłady, wydziały, działy, skomplikowana technologia produkcji)

- możliwość stosowania w symbolu konta do 32 znaków; w tym wiele poziomów w oznaczaniu symboli kont, na przykład: 201-01-00001, 501-01-01-1-01-01.

Rozliczenia z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi

- niezapłacone należności/zobowiązania,

- spodziewane płatności od odbiorców/do dostawców,

- stan rozrachunków z odbiorcami/dostawcami,

- zestawienia zapłat odbiorców/ do dostawców,

- potwierdzenia sald, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe,

- struktura wiekowa zobowiązań i należności.

Ponadto dla rozrachunków zagranicznych istnieje możliwość tworzenia automatycznej dekretacji różnic kursowych oraz jej analiza (comiesięczna oraz roczna).

Rejestr zakupów i sprzedaży VAT

Wprowadzanie danych do rejestrów realizowane jest równolegle z dowodem księgowym. W module rejestrów, istnieją szczegółowe analizy-wydruki umożliwiające rozliczenie podatku VAT według: okresów rozliczenia, klasyfikacji zakupów, powiązań z innymi dokumentami księgowymi.

Automatyczna dekretacja i księgowanie

Rozbudowany mechanizm automatycznych dekretacji i automatycznego księgowania dokumentów pochodzących ze stanowisk: różnic kursowych, dokumentów sprzedaży, raportów kasowych, dokumentów magazynowych, dokumentów zakupów zagranicznych SAD oraz amortyzacji ST, wypłaty wynagrodzeń i innych.

Wydruki

Dzienników operacji, parametryzowanych zestawień obrotów i sald, obrotów na koncie, analiz poszukiwania dowodów poprzez rodzaj dokumentu, zakres kwot, zakres dat operacji, operatorów, itp.

Jednostki miary

np. litry paliwa, frekwencja, koszty szkolenia, itp.. Umożliwia to wprowadzanie danych równolegle z kwotami dowodów księgowych oraz analizowania według założonych jednostek miary.

Przeksięgowania

szablony przeksięgowań stałych oraz przeksięgowania roczne.

Analizy

- intensywność księgowań,

- analiza podziału pracy stanowisk księgowych,

- wykaz dokumentów wskazanego operatora

 
projekt i realizacja: machowiak.eu