forex trading logo

Bs-Pojazdy jest przeznaczony do eksploatacji w jednostkach budżetowych urządów miast i gmin, w celu prowadzenia ewidencji pojazdów dla potrzeb wymiaru podatku oraz prowadzenia księgowości podatkowej. Ponadto program umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy skutków finansowych ubniżania lokalnych stawek podatku.


Nasze programy

Nowości w tworzeniu bilansu i rachunku zysków i strat
Wtorek, 29. Wrzesień 2009 14:11

Oprogramowanie dla potrzeb tworzenia raportów bilansu w aplikacji BS-BILANS oraz rachunku wyników w aplikacji BS-WYNIK, zostało znacznie rozszerzone w stosunku do wersji poprzednich. Przede wszystkim programy te zostały wydzielone z BS-FK jako odrębne. Dodaliśmy szablony dla wersji polskiej i angielskiej.

 

 
Nowe oprogramowanie dla jednostek budżetowych
Wtorek, 29. Wrzesień 2009 14:09

Udostępniamy nasze nowe wersje oprogramowania dla jednostek i zakładów budżetowych. Następujące programy BS-FK i BS-BUDŻET zostały zintegrowane. Tak więć raport dotyczący wykonania planu (dochodów lub wydatków) zawiera jednocześnie informacje odpowiedniego planu (wydatków lub dochodów) z programu BS-BUDŻET natomiast kwestia wykonania (wydatków lub dochodów) wynika w sposób automatyczny z odpowiednich sald kont dowodów księgowych. W konsekwencji w środowisku BS-BUDŻET można sporządzać gotowe sprawozdania RB-27 i RB-28. Zdefiniowana przez użytkownika klasyfikacja budżetowa umożliwia automatyczne zakładanie kont księgowych dla wybranych syntetyk (131, 400, 980, itp.). W programie BS-BUDŻET 5.x możliwe jest stosowanie podparagrafów. W damym paragrafie ilość podparagrafów nie jest limitowana. Symbole i nazwy działów, rozdziałów i paragrafów są zawarte w odpowiednich słownikach. Definiowanie danej klasyfikacji budżetowej dla potrzeb użytkownika (zakład lub jednostka budżetowa) polega właściwie na wskazywaniu pozycji w słowniku działów, rozdziałów i paragrafów.

 
« PoczątekPoprzedni12345678910DalejOstatnie »

Strona 10 z 11


projekt i realizacja: machowiak.eu