forex trading logo

Bs-Pojazdy jest przeznaczony do eksploatacji w jednostkach budżetowych urządów miast i gmin, w celu prowadzenia ewidencji pojazdów dla potrzeb wymiaru podatku oraz prowadzenia księgowości podatkowej. Ponadto program umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy skutków finansowych ubniżania lokalnych stawek podatku.


Nasze programy

Analizowanie zadłużenia
Wtorek, 29. Wrzesień 2009 14:22

Powstał nowy program BS-DŁUGi, do przeprowadzania analizy stanu zobowiązań odbiorców wynikających z przeterminowanych zapłat. Program generuje odpowiednie raporty na drukarkę lub dokonuje eksportu do MS-EXCEL, celem przeprowadzenia szczegółowej analizy dłużników. Program automatycznie współpracuje z bazami danych: ewidencji finansowo-księgowej, stanowiska sprzedaży, bazą danych kontrahentów oraz danymi marketingowymi (rejon, sektor, osoba prowadząca, sposób zapłaty, znacznik kontrahenta).

Odpowiednie raporty lub pliki tekstowe w formacie MS-EXCEL mogą być generowane centralnie i przekazywane do osób prowadzących poszczególny sprawy z podziałem na rejony/oddziały.

 


projekt i realizacja: machowiak.eu