forex trading logo

Bs-Pojazdy jest przeznaczony do eksploatacji w jednostkach budżetowych urządów miast i gmin, w celu prowadzenia ewidencji pojazdów dla potrzeb wymiaru podatku oraz prowadzenia księgowości podatkowej. Ponadto program umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy skutków finansowych ubniżania lokalnych stawek podatku.


Nasze programy

Program BS-POJAZDY
Wtorek, 29. Wrzesień 2009 14:20

Z dniem 31 grudnia 2008 zakończyliśmy z powodzeniem okres testów dla aplikacji BS-POJAZDY. Program Bs-Pojazdy jest przeznaczony do eksploatacji w jednostkach budżetowych urządów miast i gmin, w celu prowadzenia ewidencji pojazdów dla potrzeb wymiaru podatku oraz prowadzenia księgowości podatkowej. Ponadto program umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy skutków finansowych ubniżania lokalnych stawek podatku.

Wykaz najważniejszych funkcji. Ewidencja podatników. Wymiar do przypisu. Korekty przypisów. Wydruk przypisów. Edycja odpisów. Wydruk odpisów. Wydruk łączny: przypisy i odpisy. Sporządzanie Tytułu Wykonawczego TYT1. Rejestracja zapłat. Zestawienie wpłat za dany okres: zaległości, wpłaty bieżące, upomnienia, odsetki. Wydruk: miesięczne zestawienie wpłat oraz narastające zestawienie wpłat. Wydruk: skutki obniżenia stawek z podziałem na podatników, miesięcy. Edycja słownika stawek podatku.

 


projekt i realizacja: machowiak.eu